61718-80-7

5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone

Cas Number: 61718-80-7
Product Code
CS72080
Product Name
5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone
Cas Number
61718-80-7
Molecular Formula
C13H15F3O2
 62373-80-2
3-(4-METHOXYPHENOXY)BENZALDEHYDE
 105560-93-8
Methyl (2R,3S)-2,3-epoxy-3-(4-methoxyphenyl)propronate
 42399-49-5
CS70448
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
 1644670-37-0
4-[(2S,4S)-4-Ethoxy-1-[(5-Methoxy-7-Methyl-1H-Indol-4-yl)methyl]-2-Piperidinyl]-Benzoic acid
 22502-03-0
KPN00037
2-Methoxyethyl Acetoacetate
 113479-65-5
7-AMINO-3-CHLOROMETHYL-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID P-METHOXYBENZYL ESTER, HYDROCHLORIDE
 2632-13-5
CS96494
α-Bromo-4-methoxy acetophenone
 72705-26-1
disodium 2-[4-[[1-[[(2-methoxy-5-methyl-4-sulphonatophenyl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonate
 828-27-3
CS33737
4-Trifluoromethoxyphenol
 2206-43-1
KPN00034
4-Methoxyisophthalic acid
 22094-18-4
CS02295
1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
 56425-84-4
CS37817
2-Methyl-1[4-(trifluoromethoxy)phenyl] propan-1-one
 255050-65-8
CKS00906
1-Naphthalenecarboxylic acid, 6-[[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy]-, methylester
 1035797-66-0
Trifluoromethyl Benzoate
 1197209-25-8
Trifluoromethyl Benzenesulfonate
 1693-28-3
CS84466
2-Trifluoromethyl thioxanthone
 1616682-58-6
2-Nitro-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]phenol
 121307-80-0
6-(Trifluoromethyl)-2(1H)-pyridinethione
 1852564-08-9
O-[[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl]-Hydroxylamine hydrochloride (1:1)
 1428234-52-9
1,3-dibromo-2-iodo-5-(trifluoromethyl)-Benzene
 433-97-6
CS09671
o-Trifluoromethylbenzoic acid
 312-94-7
CS32444
o-Trifluoromethylbenzoyl chloride
 1616682-59-7
2-amino-4-[(trifluoromethyl)sulfinyl]-Phenol
 1938090-71-1
(2R)-2-[[[[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]amino]thioxomethyl]amino]-N,3,3-trimethyl-N-(phenylmethyl)Butanamide-
 15088-78-5
KPN00079
Phenylacetyl Disulfide(PADS)
 534-85-0
KPN00991
2-Aminodiphenylamine
 376608-71-8
(1R,2S)-2- (3,4-Difluorophenyl) cyclopropanamine (2R)-Hydroxy( phenyl) ethanoate
 3365-85-3
CS24115
4,4''-DIAMINO-P-TERPHENYL
 603-33-8
CS83220
Triphenylbismuth
 769-68-6
KPN00295
2-PHENYLBUTYRONITRILE
 154212-59-6
((5-Thiazolyl)methyl)-(4-nitrophenyl)carbonate hydrochloride
 105560-93-8
Methyl (2R,3S)-2,3-epoxy-3-(4-methoxyphenyl)propronate
 130-17-6
218378
2-(4-Aminophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole-7-sulfonic acid
 42399-49-5
CS70448
(2S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
 17097-67-5
(4S,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
 103201-78-1
trans-4-Phenyl-L-proline
 107-87-9
CS12026
2-Pentanone
 1120-72-5
CS96801
2-METHYLCYCLOPENTANONE
 146721-06-4
(+/-)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-broMo-1-pentanone
 756-13-8
CS43270
PERFLUORO(2-METHYL-3-PENTANONE)
 20500-49-6
CS06661
3,3-DiMethyl-cyclopentanone
 120-92-3
CS68706
Cyclopentanone
 3592-25-4
CS83640
1 5-DICHLORO-3-PENTANONE
 5891-21-4
CS36019
5-Chloro-2-pentanone
 2941-29-9
CS72623
CYCLOPENTANONE-2-CARBONITRILE
 590-50-1
CS72099
4,4-DIMETHYL-2-PENTANONE
 4541-32-6
CS85727
2,2-DIMETHYLCYCLOPENTANONE
 66346-01-8
CS11181
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-pentanone